Lurer du på noe?

48 50 10 22

HMS

Vi tar HMS på alvor, våre medarbeidere blir regelmessig oppdatert når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen.
 

  • Vi er en godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet.
  • Vi betaler våre ansatte lønn i henhold til tariff.
  • Våre ansatte har ansettelseskontrakt, uniform og I.D kort
  • Vi betaler lovpålagte forsikringer og har bedriftshelsetjeneste for våre medarbeidere.
  • Vi arbeider aktivt for sikre at våre medarbeidere har et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

 
Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen.

 
Våre renholdere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet, opplæringen gjentas ved nyansettelser.