Lurer du på noe?

48 50 10 22
RENT!

Når du vil, hvor du vil!
Ta kontakt for gratis befaring.

HMS

Vi i Aramees Renhold AS har fokus på HMS!
Bra for kundene våre -
bra for våre ansatte!

FASADE-VASK

Vi har god kunnskap, profesjonelt utstyr og flere års erfaring!

KURS I RENHOLD

Vi kan skreddersy kurs I renhold, basert på de behov din bedrift har eller for dine renholdere.

GULVBEHANDING

Vi hjelper deg med boning, polering og annen gulvbehandling.

FLYTTEVASK

La oss ta flyttevasken for deg så kan du fokusere på selve flyttingen!

VASK AV KONTOR

Ved profesjonelt og regelmessig renhold, senker man sykefravær og øker trivselen hos de ansatte!

Velkommen til Aramees Renhold AS!

  • I samarbeid med Green Focus har vi satt i gang prosessen med miljøfyrtårnsertifisering.
  • Vi har et mål om å være papirløse innen 2020.
  • Vi ønsker å bruke miljøvennlige produkter så langt det lar seg gjøre.
  • Vi jobber aktivt for å fremme gode arbeids-og miljøforhold
  • Våre retningslinjer for etisk handel (Code of conduct) bygger på bestemmelsene i FNs Menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner, samt utvalgte ILO-konvensjoner som omhandler forhold som HMS, lønn og arbeidstid.

Vi har nulltoleranse når det gjelder diskriminering, ved ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

 

Aramees Renhold AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del, eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Med Aramees Renholdfår du:

SPAR TID,
SPAR PENGER, Bestill befaring!

Vi tar befaring etter avtale og gir deg et konkurransedyktig tilbud!

Ta kontakt i dag!